Lp. Imię i nazwisko nauczyciela Nauczane przedmioty
1 mgr Paweł Dudycz przedmioty mechaniczne
2 mgr Przemysław Durzyński wychowanie fizyczne
wychowawca klasy 2ZWc
3 mgr Dariusz Durzyński wychowanie fizyczne
wychowawca klasy 3ZWb
4 mgr Bożena Dziwińska-Karaba język niemiecki
wychowawca klasy 1TM
5 mgr Robert Dziergwa biologia
6 mgr Małgorzata Frąszczak informatyka,  bibliotekarz
7 mgr Mieczysław Galiński przedmioty mechaniczne
8 mgr Agnieszka Gołdyn religia
9 mgr Mateusz Hanyż wychowanie fizyczne
10 mgr Iwona Ilska przedmioty ekonomiczne
wychowawca klasy 4TME
11 mgr Małgorzata Jaśkiewicz geografia
wychowawca klasy 1TL
12 ks. Dominik Juszczak religia
13 mgr Elżbieta Kopa język polski, historia
wychowawca klasy 3ZS
14 mgr Anna Kozan język angielski
15 mgr Jarosław Krzywaźnia język angielski
16 mgr Joanna Kulicka geografia
17 mgr Marek Laryś wychowanie fizyczne
wychowawca klasy 1ZWa
18 mgr Justyna Lisiak język angielski
wychowawca klasy 2ZWa
19 mgr Marzena Łatka Matematyka
wychowawca klasy 2TE
20 mgr Andrzej Łokaj edukacja dla bezpieczeństwa, informatyka
wychowawca klasy 3ZWa
21 mgr Anna Mak przedmioty ekonomiczne i logistyczne
wychowawca klasy 4TL
22 mgr inż. Magdalena Małolepsza przedmioty mechaniczne i logistyczne
23 dr Małgorzata Marcinkowska – Urban język niemiecki
wychowawca klasy 3TL
24 mgr Beata Mazurek geografia
25 mgr Ewa Mencel przedmioty ekonomiczne
26 Edward Mielczarek przedmioty mechaniczne
27 Stefan Mizera przedmioty mechaniczne
28 mgr inż. Bożena Orlikowska przedmioty ekonomiczne
wychowawca klasy 1TE
29 mgr Magdalena Peter-Świstak język niemiecki
30 mgr Jacek Pisula informatyka, przedmioty logistyczne
31 mgr Bartłomiej Porzucek historia, wos
wychowawca klasy 2ZWb
32 mgr Ewa Stefanowicz matematyka
wychowawca klasy 3TM
33 mgr Beata Śliwińska język polski, wok
wychowawca klasy 2TL
34 mgr Beata Warszewska pedagog szkolny
35 mgr inż. Radosław Wdowik przedmioty mechaniczne i logistyczne
wychowawca klasy 2TM
36 ks. Arkadiusz Wieczorek religia
37 mgr Izabela Zieniewicz matematyka
38 mgr Joanna Zdulska matematyka, chemia, fizyka
wychowawca klasy 1ZWb
39 mgr Renata Żak język polski
wychowawca klasy 3TE