Nauczyciele zatrudnieni w roku szkolnym 2019/20

1. Bachor Dorota biologia
2. Baura Edyta wychowawca klasy 1BaG, matematyka, przedmioty ekonomiczne
3. Błoch-Zdzienicka Magdalena j. angielski, wychowawca klasy 1BWb
4. Dudycz Paweł przedmioty mechaniczne
5. Durzyński Przemysław wychowanie fizyczne, wychowawca klasy 3BWb
6. Durzyński Dariusz wychowanie fizyczne, wychowawca klasy 3BWa
7. Durzyński Mieczysław Przedmioty mechaniczne
8. Dziwińska-Karaba Bożena język niemiecki, wychowawca klasy 3TM
9. Frąszczak Małgorzata wicedyrektor, informatyka, przedmioty logistyczne, bibliotekarz
10. Gołdyn Agnieszka religia
11. Hanyż Mateusz wych. fiz., wychowawca klasy 1BWc
12. Hes Anna wych. fiz.
13. Hofman Anna podstawy przedsiębiorczości
14. Ilska Iwona przedmioty ekonomiczne, wychowawca klasy 1TEG
15. Jaśkiewicz Małgorzata geografia, wychowawca klasy 4TL
16. Jurkiewicz Tomasz biologia, BHP
17. Karbowska-Krzemińska Kamila plastyka
18. Kopa Elżbieta j. polski, historia, bibliotekarz, wychowawca klasy 2BWb
19. Kulicka Joanna bibliotekarz, geografia
20. Lubczyńska Aleksandra język angielski, wychowawca klasy 1TLa
21. Lisiak Justyna język angielski, wychowawca klasy 1BWa
22. Łatka Marzena matematyka, wychowawca klasy 1TLG
23. Łokaj Andrzej informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa, wychowawca klasy 3BWc
24. Mak Anna przedmioty ekonomiczne, przedmioty logistyczne, wychowawca klasy 2TL
25. Małolepsza Magdalena przedmioty logistyczne, przedmioty mechaniczne, wychowawca klasy 3TL
26. Mazurek Beata dyrektor, geografia
27. Mencel Ewa wicedyrektor, przedmioty ekonomiczne, podstawy przedsiębiorczości
28. Michałczyk Ewa WOS, geografia
29. Mielczarek Edward przedmioty mechaniczne
30. Mizera Stefan przedmioty mechaniczne
31. Orlikowska Bożena przedmioty ekonomiczne, podstawy przedsiębiorczości, wychowawca klasy 4TE
32. Peter-Świstak Magdalena język niemiecki, wychowawca klasy 1TE
33. Porzucek Bartłomiej historia, WOS, rewalidacja, przedmioty zawodowe, wychowawca klasy 2TPS
34. Sennik Danuta język polski, bibliotekarz, wychowawca klasy 3TME
35. Stefanowicz Ewa Matematyka, wychowawca klasy 1TLb
36. Śliwińska Beata język polski, WOK, wychowawca klasy 1TM
37. Krzysztof Tomalkiewicz religia
38. Tyra Mirosław wychowanie fizyczne, wychowawca klasy 2BWa
39. Warszewska Beata pedagog szkolny, doradztwo zawodowe
40. Wdowik Radosław przedmioty mechaniczne, przedmioty logistyczne, wychowawca klasy 1TPG
41. Wieczorek Arkadiusz religia
42. Zdulska Joanna chemia, fizyka, matematyka, wychowawca klasy 1BaG
43. Żak Renata język polski, wychowawca klasy 2TE