Nauczyciele zatrudnieni w roku szkolnym 2018/19

1. mgr Dudycz Paweł przedmioty mechaniczne
2. mgr Durzyński Przemysław wychowanie fizyczne, wychowawca klasy 2BWb
3. mgr Durzyński Dariusz wychowanie fizyczne, wychowawca klasy 2BWa
4. mgr Dziwińska-Karaba Bożena język niemiecki, wychowawca klasy 3TM
5. mgr Frąszczak Małgorzata wicedyrektor, informatyka, przedmioty logistyczne, bibliotekarz
6. mgr Galiński Mieczysław przedmioty mechaniczne
7. mgr Gołdyn Agnieszka religia
8. mgr Ilska Iwona przedmioty ekonomiczne
9. mgr Jaśkiewicz Małgorzata geografia, wychowawca klasy 3TL
10. mgr Jurkiewicz Tomasz biologia, BHP
11. mgr Kopa Elżbieta j. polski, historia, bibliotekarz, wychowawca klasy 1BWb
12. mgr Kulicka Joanna bibliotekarz, geografia
13. mgr Laryś Marek wychowanie fizyczne, wychowawca klasy 3ZWa
14. mgr Lubczyńska Aleksandra język angielski
15. mgr Lisiak Justyna język angielski
16. mgr Łatka Marzena matematyka, wychowawca klasy 4TE
17. mgr Łokaj Andrzej informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa, wychowawca klasy 2BWc
18. mgr Mak Anna przedmioty ekonomiczne, przedmioty logistyczne, wychowawca klasy 1TL
19. mgr inż. Małolepsza Magdalena przedmioty logistyczne, przedmioty mechaniczne, wychowawca klasy 2TL
20. mgr Mazurek Beata dyrektor, geografia
21. mgr Mencel Ewa wicedyrektor, przedmioty ekonomiczne, podstawy przedsiębiorczości
22. Mielczarek Edward przedmioty mechaniczne
23. Mizera Stefan przedmioty mechaniczne
24. mgr inż. Orlikowska Bożena przedmioty ekonomiczne, podstawy przedsiębiorczości, wychowawca klasy 3TE
25. mgr Peter-Świstak Magdalena język niemiecki
26. mgr Porzucek Bartłomiej historia, WOS, rewalidacja, przedmioty zawodowe, wychowawca klasy 1TPS
27. mgr Sennik Danuta język polski, bibliotekarz, wychowawca klasy 2TME
28. mgr Stefanowicz Ewa matematyka
29. mgr Śliwińska Beata język polski, WOK, wychowawca klasy 4TL
30. ks. mgr Krzysztof Tomalkiewicz religia
31. mgr Tyra Mirosław wychowanie fizyczne, wychowawca klasy 1BWa
32. mgr Warszewska Beata pedagog szkolny, doradztwo zawodowe
33. mgr inż. Wdowik Radosław przedmioty mechaniczne, przedmioty logistyczne, wychowawca klasy 4TM
34. ks. mgr Wieczorek Arkadiusz religia
35. mgr Zdulska Joanna chemia, fizyka, matematyka, wychowawca klasy 3ZWb
36. mgr Żak Renata język polski, wychowawca klasy 1TE