Szkolny plan nauczania dla zawodu technik mechanik (311504)

Szkolny plan nauczania dla zawodu technik ekonomista (33140)

Szkolny plan nauczania dla zawodu technik logistyk (333107)

Szkolny plan nauczania dla zawodu technik pojazdów samochodowych (311513)

Szkolny plan nauczania  Branżowa Szkoła I stopnia