Nauczyciele zatrudnieni w roku szkolnym 2017/18

 1. mgr Chrulski Henryk matematyka
2. mgr Dudycz Paweł przedmioty mechaniczne
3. mgr Durzyński Dariusz wychowanie fizyczne, wychowawca klasy 1BWa
4. mgr Durzyński Przemysław wychowanie fizyczne, wychowawca klasy 1BWb
5. mgr Dziwińska-Karaba Bożena język niemiecki
6. mgr Frąszczak Małgorzata wicedyrektor, informatyka, przedmioty logistyczne, bibliotekarz
7. mgr Galiński Mieczysław przedmioty mechaniczne
8. mgr Gołdyn Agnieszka religia
9. mgr Ilska Iwona przedmioty ekonomiczne, wychowawca klasy 1TE
10. mgr Jaśkiewicz Małgorzata Geografia, wychowawca klasy 2TL
11. mgr Jurkiewicz Tomasz biologia, BHP
12. ks. Juszczak Dominik religia
13. mgr Kopa Elżbieta j. polski, historia, bibliotekarz
14. mgr Krzywaźnia Jarosław język angielski
15. mgr Kulicka Joanna bibliotekarz, geografia
16. mgr Laryś Marek wychowanie fizyczne, wychowawca klasy 2ZWa
17. mgr Lisiak Justyna język angielski, wychowawca klasy 3ZWa
18. mgr Łabuda Dariusz przedmioty mechaniczne
19. mgr Łatka Marzena Matematyka, wychowawca klasy 3TE
20. mgr Łokaj Andrzej informatykę, edukacja dla bezpieczeństwa, wychowawca klasy 1BWc
21. mgr Mak Anna przedmioty ekonomiczne, przedmioty logistyczne
22. mgr inż. Małolepsza Magdalena przedmioty logistyczne, przedmioty mechaniczne, wychowawca klasy 1TL
23. dr Marcinkowska-Urban Małgorzata język niemiecki, wychowawca klasy 2TM
24. mgr Mazurek Beata dyrektor, geografia
25. mgr Mencel Ewa wicedyrektor, przedmioty ekonomiczne, podstawy przedsiębiorczości
26. Mielczarek Edward przedmioty mechaniczne
27. Mizera Stefan przedmioty mechaniczne
28. mgr inż. Orlikowska Bożena przedmioty ekonomiczne, podstawy przedsiębiorczości, wychowawca klasy 2TE
29. mgr Peter-Świstak Magdalena język niemiecki, wychowawca klasy 4TL
30. mgr Porzucek Bartłomiej historia, WOS, rewalidacja, wychowawca klasy 3ZWb
31. mgr Sennik Danuta język polski, bibliotekarz, wychowawca klasy 1TM
32. mgr Stefanowicz Ewa Matematyka, wychowawca klasy 4TM
33. mgr Śliwińska Beata język polski, WOK, wychowawca klasy 3TL
34. mgr Tyra Mirosław wychowanie fizyczne, wychowawca klasy 3ZWc
35. mgr Warszewska Beata pedagog szkolny, doradztwo zawodowe
36. mgr inż. Wdowik Radosław przedmioty mechaniczne, przedmioty logistyczne, wychowawca klasy 3TM
37. ks. Wieczorek Arkadiusz religia
38. mgr Wojteczek Leszek język angielski
39. mgr Zdulska Joanna chemia, fizyka, matematyka, wychowawca klasy 2ZWb
 40. mgr Żak Renata język polski, wychowawca klasy 4TE