Skład Prezydium Rady Rodziców:

Przewodniczący Rady Rodziców w roku szkolnym 2015/2016 – Marek Spychała

ZastępcaMariusz Dudek

SekretarzBogumiła Lotka

Skarbnik – Leokadia Biernacka

Komisja rewizyjna:

Przewodniczący – Krzysztof Goś

Sekretarz – Anita Kowalewska

Członek komisji – Justyna Szyja

Jeśli Państwo mają propozycje, uwagi lub sugestie w stosunku do pracy szkoły prosimy o kontakt:

mail: zsp@onet.pl

tel.: 62 786 93 40

Wpłata na Radę Rodziców w roku szkolnym 20015/16 wynosi 30 zł. Wpłat można dokonywać w szkole lub bezpośrednio na konto rady Rodziców.

Dane do przelewu:

Rada Rodziców Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie

ul. Daszyńskiego 42

56-500 Syców

numer rachunku – 10 9584 0008 2006 0601 1015 0001

W tym miejscu mogą Państwo pobrać raport z przeprowadzonej ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w 2013 r.

http://www.seo2.npseo.pl/seoReport/openReport/id/17648