Witamy wszystkich kandydatów do LO dla dorosłych w Sycowie

56-500 Syców, ul. Daszyńskiego 42
tel. 62 786 9340
fax 62 786 93 49

Na rok szkolny 2017/2018 prowadzimy nabór do klasy pierwszej (semestr 1) i drugiej (semestr 3) oraz do klasy trzeciej (semestr 5).

Warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej jest ukończenie, gimnazjum lub szkoły podstawowej starego typu i złożenie w terminie wymaganych dokumentów.
Warunkiem przyjęcia do klasy drugiej jest ukończenie szkoły zawodowej nowego typu i złożenie w terminie wymaganych dokumentów.

Na semestr piąty przyjmujemy osoby, które przerwały naukę w wyniku różnych życiowych przyczyn, mają zaliczony semestr 4, jak również osoby, które uzyskały promocję do klasy trzeciej liceum ogólnokształcącego dla młodzieży i chcą kontynuować naukę w szkole dla dorosłych.

Wymagana dokumentacja

Kandydaci składają w sekretariacie szkoły niżej wymienione dokumenty:

  • wniosek o przyjęcie według wzoru otrzymanego w sekretariacie szkoły lub pobranego ze strony http://www.zsp-sycow.pl/
  • świadectwo ukończenia ostatniej szkoły (8 – letniej szkoły podstawowej albo gimnazjum albo zasadniczej szkoły zawodowej),
  • dwa zdjęcia podpisane na odwrocie (imię i nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia),
  • kserokopia dowodu osobistego.

Ważne terminy

Kandydaci składają wniosek o przyjęcie do szkoły  i świadectwo ukończenia  szkoły do 16 sierpnia  2017 r., do godziny 15.00, lista przyjętych będzie ogłoszona 17 sierpnia 2017 r. o godzinie 10.00

W miarę wolnych miejsc postępowanie uzupełniające w liceum dla dorosłych będzie prowadzone do 30 sierpnia 2017 r. do godziny 15.00.

Ogłoszenie ostatecznej  listy przyjętych – 30 sierpnia 2017 r. do godz.15.00.

Aktualne informacje będą dostępne na stronie internetowej szkoły

http://www.zsp-sycow.pl/ a także numerem telefonu 62 786 9340