Witamy wszystkich kandydatów w strefie rekrutacji
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie

W roku szkolnym 2020/21 szkoła prowadzi nabór dla uczniów kończących klasę ósmą szkoły podstawowej do pięcioletniego technikum kształcącego w zawodach:

oraz do Branżowej Szkoły I stopnia we wszystkich zawodach, w których młodociany pracownik znajdzie praktykę i podpisze umowę o praktyczną naukę zawodu z wybranym pracodawcą.

Szczegółowa informacja dla kandydatów do Branżowej Szkoły I stopnia

UWAGA!!!

Od roku szkolnego 2020/21 szkoła prowadzi nabór do klasy patronackiej w zawodzie tapicer. Klasa zostanie objęta patronatem przez firmę Polak Meble z siedzibą w Kępnie.

Ulotka reklamowa


Szkoła prowadzi także nabór do bezpłatnego Liceum dla dorosłych


Dla kandydatów do technikum i branżowej szkoły I stopnia obowiązuje rekrutacja elektroniczna!!!

Kliknij, aby zapisać się do szkoły…


Tu pobierzesz ważne dokumenty związane z rekrutacją do szkoły na rok szkolny 2020/2021
 1. Wykaz obowiązkowych przedmiotów z zajęć edukacyjnych, za które kandydat otrzymuje punkty rekrutacyjne
 2. Ważne terminy rekrutacyjne
 3. Kryteria rekrutacyjne
 4. Szczególne osiągnięcia kandydata wymienione na świadectwie
 5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (w przygotowaniu)
 6. Oświadczenie o wielodzietności  (w przygotowaniu)
 7. Zaświadczenie od pracodawcy o przyjęciu na praktyczną naukę zawodu
  (w przygotowaniu)
 8. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka (w przygotowaniu)
 9. Rozporządzenie MEN w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych
  przedszkoli, szkół, placówek i centrów z dnia 21 sierpnia 2019 r.
 10. Zarządzenie Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2020 w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/21
 11. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych, z wyjątkiem szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych
 12. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów dla kandydatów na semestr pierwszy klasy I publicznego czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych
 13. Zarządzenie Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w sprawie wykazów zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2019/2020