Witamy wszystkich kandydatów w strefie rekrutacji
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie

Szkoła prowadzi nabór dla:

 • absolwentów gimnazjum – do czteroletniego technikum kształcącego w zawodach: technik logistyk, technik mechanik, technik ekonomista, technik pojazdów samochodowych oraz do branżowej szkoły I stopnia,
 • dla uczniów kończących ósmą klasę szkoły podstawowej – do pięcioletniego technikum kształcącego w zawodach: technik logistyk, technik mechanik, technik ekonomista, technik pojazdów samochodowych oraz do branżowej szkoły I stopnia.

Obowiązuje rekrutacja elektroniczna!!!

Kliknij, aby zapisać się do szkoły…

Zobacz film reklamowy…

Ulotka rekrutacyjna MEN


Zapoznaj się z ofertą edukacyjną na rok szkolny 2019/20
1. TECHNIKUM
2. BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
3. LICEUM DLA DOROSŁYCH

Tu pobierzesz ważne dokumenty związane z rekrutacją do szkoły na rok szkolny 2019/2020
 1. Wykaz obowiązkowych przedmiotów z zajęć edukacyjnych, za które kandydat otrzymuje punkty rekrutacyjne
 2. Zasady rekrutacji do klas pierwszych Technikum w Sycowie i Branżowej Szkoły I Stopnia w Sycowie na rok szkolny 2019/2020 (w przygotowaniu)
 3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.(w przygotowaniu)
 4. Oświadczenie o wielodzietności. (w przygotowaniu)
 5. Zaświadczenie od pracodawcy o przyjęciu na praktyczną naukę zawodu.
  (w przygotowaniu)
 6. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka. (w przygotowaniu)
 7. Rozporządzenie MEN w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 -2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum z dnia 14 marca 2017 (Dz. U. z 2017 poz. 586).
 8. Zarządzenie nr 14/2019 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenie miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2018/2019 w województwie dolnośląskim
 9. Załączniki: załącznik 1, załącznik 2, załącznik 3, załącznik 4
 10. Zarządzenie nr 3/2019 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej do: – klas I publicznych czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników, trzyletnich branżowych szkół I stopnia (…)
 11. Załączniki: załącznik 1, załącznik 2, załącznik 3, załącznik 4
 12. Zarządzenie nr 2/2019 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum do klas I publicznych dotychczasowych trzyletnich liceów ogólnokształcących, dotychczasowych czteroletnich techników i trzyletnich branżowych szkół I stopnia.
 13. Załącznik: załącznik 1, załącznik 2