Wakacji nadszedł kres…..

W imieniu Samorządu Uczniowskiego  życzymy całej  społeczności szkolnej wielu sukcesów  w rozpoczynającym się roku szkolnym.

Nauczycielom i Pracownikom Oświaty spokojnej i  satysfakcjonującej pracy, wytrwałości i wielu sukcesów  zawodowych.

Uczniom zapału w zdobywaniu wiedzy…

Niech każdy dzień wzbogaca w Was wiedzę i nowe doświadczenia, które zaowocują w przyszłości.

Te życzenia, kierujemy w szczególności do uczniów klas maturalnych, którzy w tym roku przystąpią do egzaminów dojrzałości. Oby Matura okazała się dla was prosta i przystępna i żeby ten ostatni rok w naszej szkole był nie tylko ciężką pracą, ale również przyjemnością i zabawą.

Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski 2018/2019

Przewodniczący: Mateusz Antas

Zastępca przewodniczącego: Kornelia Powroźnik

Sekretarz: Natalia Ślak

Skarbnik: Zuzanna Kuźnik

Poczet sztandarowy:

  1. Maciej Marciniak, Klaudia Piras, Zuzanna Kwikert
  2. Sebastian Findlik, Zuzanna Kuźnik, Aleksandra Żuk

Sekcja kulturalno – organizacyjna:

Mateusz Antas, Natalia Ślak, Kapica Eliza, Pietrzykowska Anita, Sebastian Findlik,  Zuzanna Kuźnik, Kornelia Powroźnik, Karolina Dębowska, Martyna Betka