List Minister Edukacji Narodowej do nauczycieli i dyrektorów

Deklaracja na rzecz edukacji przyszłości


1. Monitorowanie realizacji podstawy programowej

2. Nadgodziny

3. Dla wychowawcy

4. Dyżury

5. Wycieczki

6. Podręczniki

Wykaz podręczników na rok szkolny 2018/19

7. Programy nauczania

Wykaz programów nauczania na rok szkolny 2018/19 – klasy 1 (data zatwierdzenia 31.08.2018)

Wykaz programów nauczania na rok szkolny 2017/18 – klasy 2 (data zatwierdzenia 31.08.2017)

Wykaz programów nauczania na rok szkolny 2016/17 – klasy 3 (data zatwierdzenia 31.08.2016)

Wykaz programów nauczania na rok szkolny 2015/16 – klasy 4 (data zatwierdzenia 31.08.2015)

8. Zajęcia w ramach art.42 KN

9. Inne

9. Przepisy prawne dotyczące oświaty