1. Monitorowanie realizacji podstawy programowej w ZSP w Sycowie (2019 r.)

a) Procedura monitorowania realizacji podstawy programowej
b) wnioski o dopuszczenie programu nauczania: załącznik1a, załącznik1b, załącznik1c, załącznik1d, załącznik1e, załącznik1f,
c) rozkład materiału nauczania – załącznik 2
d) Oświadczenie o realizacji podstawy programowej – semestr 1 – załącznik 3a
e) Oświadczenie o realizacji podstawy programowej – semestr 2 – załącznik 3b

2. Nadgodziny

3. Dla wychowawcy

4. Dyżury

5. Wycieczki

6. Podręczniki

Wykaz podręczników na rok szkolny 2019/20 – po gimnazjum

Wykaz podręczników na rok szkolny 2019/20 – po podstawówce

7. Programy nauczania

Wykaz programów nauczania na rok szkolny 2019/20 – klasy 1 (data zatwierdzenia 30.08.2019)

Wykaz programów nauczania na rok szkolny 2018/19 – klasy 2 (data zatwierdzenia 31.08.2018)

Wykaz programów nauczania na rok szkolny 2017/18 – klasy 3 (data zatwierdzenia 31.08.2017)

Wykaz programów nauczania na rok szkolny 2016/17 – klasy 4 (data zatwierdzenia 31.08.2016)

8. Zajęcia w ramach art.42 KN

9. Inne

9. Przepisy prawne dotyczące oświaty