BEZPIECZNA SZKOŁA – Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów


1. Monitorowanie realizacji podstawy programowej

a) Procedura monitorowania realizacji podstawy programowej

b) Rozkład materiału z przedmiotu – załącznik 2

c) Zestawienie zbiorcze – technikum

d) Zestawienie zbiorcze – Branżowa Szkoła I stopnia/ZSZ

e) Oświadczenie o realizacji podstawy programowej

2. Nadgodziny

3. Dla wychowawcy

4. Dyżury

5. Wycieczki

6. Podręczniki

Wykaz podręczników na rok szkolny 2019/20 – po gimnazjum

Wykaz podręczników na rok szkolny 2019/20 – po podstawówce

7. Programy nauczania

Wykaz programów nauczania na rok szkolny 2018/19 – klasy 1 (data zatwierdzenia 31.08.2018)

Wykaz programów nauczania na rok szkolny 2017/18 – klasy 2 (data zatwierdzenia 31.08.2017)

Wykaz programów nauczania na rok szkolny 2016/17 – klasy 3 (data zatwierdzenia 31.08.2016)

Wykaz programów nauczania na rok szkolny 2015/16 – klasy 4 (data zatwierdzenia 31.08.2015)

8. Zajęcia w ramach art.42 KN

9. Inne

9. Przepisy prawne dotyczące oświaty