Poniżej zamieszczamy szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2019/20 – w przygotowaniu

Branżowa Szkoła I stopnia

Technikum – zawód technik logistyk

Technikum – zawód technik ekonomista

Technikum – zawód technik mechanik

Technikum – zawód mechanik pojazdów samochodowych