Więcej o projekcie na stronie…www.projektgamma.pl


Harmonogram kursu „Spawanie metodą MAG”

Harmonogram – kurs prawa jazdy kat. B

Harmonogram – indywidualne doradztwo zawodowo-edukacyjne dla uczniów

Zwrot kosztów dojazdu na szkolenie, kurs, staż

 1. Zwrot kosztów przejazdu na szkolenie/ kurs/staż – zasady przyznawania
 2. Wniosek o zwrot kosztów dojazdów na szkolenie/kurs/staż
 3. Zaświadczenie przewoźnika o cenie biletu
 4. Umowa użyczenia samochodu
 5. Oświadczenie o własnym samochodzie i posiadaniu uprawnienia do kierowania pojazdem

Informacje ogólne

 1. Opis projektu
 2. Regulamin rekrutacji do projektu
 3. Ogłoszenie o naborze

Harmonogramy – kurs „Obsługa kasy fiskalnej”

 1. Grupa 1
 2. Grupa 2

Staże zawodowe

 1. Ogłoszenie o rekrutacji na staż zawodowy
 2. Wniosek o przyjęcie na staż zawodowy

Stypendium

 1. Wniosek o przyznanie stypendium
 2. Regulamin programu stypendialnego ZSP Syców
 3. Ogłoszenie – stypendium
 4. Oświadczenie o dochodach

Harmonogram – kurs prawo jazdy kat. B

Doradztwo zawodowe

 1. Harmonogram 1 (29.03.2019-11.04.2019)
 2. Harmonogram 2 (15.05.2019-31.05.2019)

Dokumenty rekrutacyjne dla ucznia

 1. Ankieta dotycząca szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych
 2. Kwestionariusz zgłoszeniowy dla ucznia do udziału w projekcie
 3. Oświadczenie – dni wolne
 4. Test badający motywację ucznia
 5. Oświadczenie o numerze konta bankowego
 6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na upublicznienie wizerunku
 7. Oświadczenie uczestnika projektu
 8. Dane przekazywane do zakładu ubezpieczeń społecznych
 9. Wniosek o zwrot kosztów dojazdu
 10. Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Dokumenty rekrutacyjne dla nauczyciela

 1. Ankieta dotycząca szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych
 2. Deklaracja uczestnictwa w projekcie
 3. Oświadczenie o dniach wolnych
 4. Kwestionariusz zgłoszeniowy dla nauczyciela do udziału w projekcie
 5. Oświadczenie uczestnika projektu
 6. Test badający motywację nauczycieli
 7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na upublicznienie wizerunku