Uwaga uczniowie, z uwagi na to, że okres zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych nie jest okresem ferii, nauczyciele wysyłają wam przez dziennik elektroniczny zadania i wskazówki do samodzielnej nauki. Bardzo proszę raz dziennie logować się do dziennika elektronicznego!!!

Dyrektor szkoły