Z przyjemnością informujemy, że nasi uczniowie: Eliza Kapica kl. 4TL, Angelika Krawczyk kl. 4TL, Maciej Marciniak kl.4TL, Natalia Ślak kl.4TL oraz Julia Kowalska kl. 2TLa zakwalifikowali się do etapu okręgowego V edycji Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności. Etap okręgowy odbędzie się w formie on-line. Temat zmienny olimpiady w roku szkolnym 2020/2021 brzmiał „Siły Zbrojne w systemie bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej” Celem Olimpiady jest propagowanie wiedzy w zakresie nauk o bezpieczeństwie i nauk o obronności, kreowanie postaw patriotycznych, krzewienie zrozumienia i tolerancji wobec drugiego człowieka. Uczniowie pisali prace konkursowe na temat;

1.Ewolucja systemu dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP po przystąpieniu do NATO.

2.Wojska Obrony Terytorialnej a niemilitarne zagrożenia bezpieczeństwa.

3.Udział Sił Zbrojnych RP w operacjach pokojowych i stabilizacyjnych po II wojnie światowej – rozważ problem.

Serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki w kolejnym etapie.

Zobacz więcej