Zakończenie roku szkolnego 2020/21

Uroczyste zakończenie roku szkolnego odbędzie się w dniu 25 czerwca 2021 r. zgodnie z harmonogramem:

  • godz. 9.00 – sala gimnastyczna – uczniowie klas: 3BWa i 3BWb, uczniowie, którzy otrzymują świadectwo z wyróżnieniem oraz najlepsi uczniowie w danej klasie z technikum oraz branżowej szkoły I stopnia
  • godz. 9.00 – uczniowie klas pierwszych i drugich branżowej szkoły I stopnia – spotkania z wychowawcą zgonie z poniższym harmonogramem:
l.p. Klasa Sala lekcyjna
1. 1BWa B 102
2. 1BWb B 103
3. 1BWc B 105
4. 2BaG B 110
5. 2BbG B 116
6. 2BWa B 108
7. 2BWb B 120
8. 2BWc B 119
  • godz. 10.00 – uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich technikum – spotkania z wychowawcą zgodnie z poniższym harmonogramem:
l.p. Klasa Sala lekcyjna
1. 1TE A 18
2. 2TEG A 17
3. 2TE B 102
4. 2TLa B 109
5. 2TLb B 103
6. 2TM A 16
7. 3TL B 105
8. 3TPS A 12
  • Klasy: 3TE, 2TLG, 1TM, 1TL, 2TPG – zgodnie z tym, co ustali wychowawca.