Serdecznie gratulujemy naszym absolwentom świetnego wyniku!!! Jednocześnie informujemy, że osoby, które nie zdały jednego egzaminu, mogą przystąpić do poprawki w sierpniu 2021 r. – warto wykorzystać okazję i spróbować ponownie…w tym celu należy złożyć stosowny wniosek lub skontaktować się ze szkołą telefonicznie lub mailowo.