Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/23 odbędzie się w czwartek 1 września 2022 r.
Klasy Technikum zapraszamy na godz. 10.00 – klasy pierwsze na salę gimnastyczną, a pozostałe klasy na spotkania z wychowawcami w salach lekcyjnych zgodnie z poniższym harmonogramem.
Klasy Branżowej Szkoły I stopnia zapraszamy na godz. 9.00 – klasy pierwsze na salę gimnastyczną, pozostałe klasy na spotkanie z wychowawcami w wyznaczonych salach lekcyjnych zgodnie z poniższym harmonogramem:
kl. 2 BWa s. A14 godz. 9.00
kl. 2 BWb s. B119 godz. 9.00
kl. 2 BWc s. A18 godz. 9.00
kl. 3 BWa s. A16 godz. 9.00
kl. 3 BWb s. A17 godz. 9.00
kl. 2 TE s. A18 godz. 10.00
kl. 2 TLa s. B105 godz. 10.00
kl. 2 TLb s. B117 godz. 10.00
kl. 2 TPS s. A12 godz. 10.00
kl. 3 TL s. B110 godz. 10.00
kl. 3 TME s. A31 godz. 10.00
kl. 4 TE s. D7 godz. 10.00
kl. 4 TLa s. B109 godz. 10.00
kl. 4 TLb s. B103 godz. 10.00
kl. 4 TM s. A16 godz. 10.00
kl. 4 TEG s. A29 godz. 10.00
kl. 4 TLG s. A17 godz. 10.00
kl. 4 TPG s. B102 godz. 10.00