Dnia 07.06.2018r. uczniowie z klasy 2TL Kornelia Powroźnik, Zuzanna Kuźnik, Krzysztof Taciak i Miłosz Kicol wzięli udział w II Powiatowym Turnieju Wiedzy o Profilaktyce Uzależnień pod nazwą ” Wakacje z głową”. Celem konkursu było promowanie wśród młodzieży bezpiecznych form spędzania wolnego czasu, promowanie zdrowego stylu życia  wolnego od uzależnień, dostarczenie podstawowych wiadomości o substancjach uzależniających i ich wpływie na organizm człowieka, propagowanie wiedzy na temat szkodliwości uzależnień oraz rozszerzanie wiedzy dotyczącej wpływu zdrowego stylu życia na zdrowie , sprawność intelektualną i kondycję fizyczną.

Do zadań drużyn uczestniczących w turnieju należało: wykonanie plakatu pod hasłem „Stop uzależnieniom”, konkurencja sportowa, ułożenie wiersza oraz udzielenie odpowiedzi z zakresu wiedzy teoretycznej dotyczącej problematyki uzależnień.

Serdecznie gratulujemy za zajęcie II  miejsca.