12 marca 2019 r. we Wrocławiu odbył się finał 51 Olimpiady Krajoznawczej Dolnego Śląska. Naszą szkołę reprezentowały: Nicole Janiszewska, Patrycja Krzywińska i Karolina Podgórska. Olimpiada odbyła się w trzech etapach. Uczennice rozwiązywały test krajoznawczy, topograficzny oraz rozpoznawały atrakcje turystyczne Dolnego Śląska na przeźroczach. W oczekiwaniu na wyniki uczniowie wysłuchali ciekawej prelekcji dr Janusza Łacha – Kuba przyrodnicze i kulturowe walory krajobrazowe. Nasze uczennice zakwalifikowały się do etapu wojewódzkiego i będą reprezentować szkołę w 47 OGÓLNOPOLSKIM  TURNIEJU  TURYSTYCZNO  KRAJOZNAWCZYM  PTTK