W dniu 20 października 2017 roku na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych odbyła się pierwsza edycja turnieju dla najstarszych roczników szkół podstawowych z terenu gminy Syców, Międzybórz i Dziadowa Kłoda, pod nazwą: Być jak „EinStein” zorganizowany przez 2 nauczycielki języka niemieckiego: Magdalenę Peter-Świstak oraz Małgorzatę Marcinkowską – Urban.

Turniej dla Szkół Podstawowych –  Być jak „EinStein” – odbył się pod honorowym patronatem Starosty Oleśnickiego p. Wojciecha Kocińskiego, który równocześnie ufundował wartościowe nagrody dla wszystkich uczestników konkursu.

Do Turnieju zgłosiły się 4 Szkoły Podstawowe: Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa 2, Szkoła Podstawowa nr 3 z Sycowa oraz Szkoła Podstawowa ze Stradomi Wierzchniej. Pierwsze miejsce zajęli uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 w składzie: Wiktor Bednarski, Urszula Kędzia, Julia Lentka, Eryk Sternal oraz Daria Wilkowska, II miejsce należało do drużyny z SP2 w składzie: Tomasz Płonka, Katarzyna Dembska, Martyna Dzięcioł, Maciej Szczerczowski, Sebastian Jakóbczka, Jakub Kurzac. III miejsce zajęli uczniowie z SP3 w składzie: Hanna Batycka, Roksana Fiołka, Zofia Kuźmicz, Martyna Karzyca, Jakub Sapa, Hanna Skoczylas.

Turniej ten, jak sama nazwa nawiązuje, łączył ze sobą 2 sprawności: z jednej strony sprawdzał w formie testu umiejętności gramatyczno-leksykalne z języka niemieckiego, jak również znajomość wiedzy na temat krajów niemieckojęzycznych (w tej części nazwa nawiązuje do Alberta Einsteina – niemieckiego fizyka XX wieku, twórcy teorii względności), w drugiej części tego turnieju dzieci zmierzyły się na czas z zadaniami sprawnościowymi, logicznymi, rozwijały umiejętności organizacyjne oraz umiejętności pracy w grupie (musiały być twarde jak ein Stein – jak kamień). Uczniowie otrzymali mapę terenu na którym położone są wszystkie budynki ZSP i zgodnie z kartą zadań musieli m.in. zmierzyć długość siatki tenisowej na korcie oraz policzyć z ilu prostokątów składa się jedno boisko do tenisa ziemnego, musieli rozłożyć na paletach towar, w taki sposób aby się nie wywrócił podczas transportu, na warsztatach szkolnych musieli odnaleźć i dopasować narzędzia do ich nazw, w bibliotece szkolnej szukali w Internecie kiedy urodziła się Angela Merkel i kim był Helmut Kohl,  w sali języka niemieckiego szukali sąsiadów Niemiec i 3 form czasownika etc. Zadania były ciekawe, różnorodne i sprawiały wszystkim uczestnikom przyjemność. Według opinii naszych uczestników było dużo emocji i zdrowej pozytywnej rywalizacji!

Bardzo dziękujemy nauczycielom ze wszystkich szkół podstawowych za przyjęcie zaproszenia i udział w Turnieju oraz nauczycielom z ZSP, którzy udostępnili swoje klasopracownie dla młodych uczestników Turnieju.

Warto wspomnieć, że Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie należy do jednych z najlepszych Techników w Polsce i corocznie nagradzany jest zgodnie z przyjętym przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy” zasadami, medalem jakości kształcenia, a „zdobycie miejsca w czołówce ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY jest dla każdego liceum i technikum zasłużonym powodem do dumy. Świadczy to przecież o dobrej atmosferze w szkole, tworzonej wspólnie przez znakomitą kadrę, ambitnych uczniów, a także władze samorządowe dbające o właściwe warunki nauczania” (cytat ze strony https://www.perspektywy.pl).