09 listopada 2017r. w szkole odbył się Ogólnopolski Konkurs Wiedzy O Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory” – Wybory Samorządowe. Do konkursu przystąpiło 56 uczniów technikum. Celem konkursu było upowszechnianie wiedzy na temat prawa wyborczego wśród Uczniów, w szczególności w zakresie wyborów samorządowych, propagowanie idei udziału w tych wyborach oraz świadomego uczestnictwa w procesie wyborczym.

Zakres przedmiotowy Konkursu obejmował zagadnienia dotyczące wyborów samorządowych. W etapie I  Konkursu pytania  odnosiły się do spraw uregulowanych w Działach I i II oraz VII-IX ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 i 1089).

Komisję konkursową tworzyli: Pani Ewa Mencel jako przewodnicząca, Pani Elżbieta Kopa i Pan Bartłomiej Porzucek członkowie komisji oraz Pan Maciej Piasecki – przedstawiciel Krajowego Biura Wyborczego Delegatura we Wrocławiu który nadzorował przebieg konkursu.