W dniu 9 listopada 1989 r. upadł mur berliński, przezwyciężając w ten sposób, przynajmniej symbolicznie, podział Niemiec. Pierwotnie to 9 listopada miał zostać ogłoszony Dniem Zjednoczenia Niemiec. Data ta zbiega się jednak również z tak zwaną „Nocą Kryształową” z 1938 roku i aby uniknąć nakładania się tej daty postanowiono, że to 3 października będzie świętem państwowym dla Niemiec jako całości. Uczniowie naszej szkoły uczcili również upadek muru berlińskiego i wzięli udział w projekcie wykonując w grupach swój własny fragment tej budowli. Kawałki szkolnej wersji muru można podziwiać na korytarzu w budynku D, zapraszamy 🙂