W roku szkolnym 2023/2024 nasza szkoła kolejny raz przystąpiła do programu Akademia Młodego Logistyka realizowanego przez Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu.
Akademia Młodego Logistyka to cykl spotkań on-line adresowanych do uczniów klas techników kształcących się w zawodach technik logistyk i technik spedytor. Celem Akademii jest rozwijanie zainteresowań uczniów i poszerzenie wiedzy logistycznej, w przyjazny sposób przybliżający kształcenie na poziomie akademickim. Program AML obejmuje całoroczny cykl wykładów dotyczących wybranych zagadnień logistyki. Wykłady odbywają się w trybie on-line za pośrednictwem platformy cyfrowej. Cykl 8 wykładów zostanie zakończony testem, uczniowie którzy uzyskają min 70% punktów zostaną uhonorowani Certyfikatem Akademii Młodego Logistyka, podpisanym przez Rektora Wyższej Szkoły Logistyki