W dniach 28 listopada – 9 grudnia 2016r. odbyła się w naszej szkole  Akcja „Góra Grosza” (XVII edycja). Głównym organizatorem akcji jest „Towarzystwo Nasz Dom”.

Celem akcji „Góra Grosza” było zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych, rodzin zastępczych oraz domów dziecka, które realizują prorodzinne programy wychowawcze.
W akcji tej w naszej szkole zebrano 203zł i 37gr.

 

Wszystkim uczniom i nauczycielom, którzy włączyli się w akcję dziękujemy. Cieszymy się, że byliście po raz kolejny z nami w tej akcji i że los dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji nie jest Wam  obojętny.

Opiekun PCK

Dodaj komentarz