W sobotę 16 września 2017 r. odbyła się  „Akcja Sprzątania Świata” pod hasłem: „Nie ma śmieci są surowce”.

Sprzątaliśmy teren szkoły, ulice przyległe oraz pobliski las. W akcji brali udział uczniowie klas: 1TE, 1TL i 2ZWb.

Celami tegorocznej akcji były: zmiana postrzegania odpadów jako „śmieci” i dostrzeżenie ich surowcowego potencjału oraz zainspirowanie i zaktywizowanie Polaków do działania na rzecz środowiska i promowanie obowiązującego od 1 lipca 2017 roku standardu selektywnej zbiórki. Ukazywanie  także korzyści z Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, segregacji odpadów oraz poszanowania zasobów środowiska.

Wszystkim uczniom, którzy uczestniczyli w akcji serdecznie dziękujemy!!