W dniu dzisiejszym na lekcjach wychowania fizycznego wraz z Panią Anną Ochab dziewczęta ze szkoły włączyły się w akcje „Sprzątanie Świata. Była to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko.