Dnia 4 i 10 grudnia 2018 r. uczniowie klas pierwszych wszystkich typów szkół uczestniczyli w warsztatach pod hasłem „Alkohol legalny narkotyk”. Zajęcia były prowadzone przez terapeutę uzależnień Panią Paulinę Majchrzak.
Podczas spotkania z młodzieżą poruszana była następująca tematyka :
-co to jest uzależnienie
-fazy rozwoju uzależnienia
-dlaczego młodzież sięga po alkohol
-konsekwencje spożywania alkoholu
Uczniowie obejrzeli film edukacyjny ” Eksperyment”, który pokazywał skutki zachowań prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu. Dzięki zakupionym przez szkołę alkogoglom młodzież miała także możliwość doświadczenia jak widzi rzeczywistość osoba pod wpływem alkoholu.