Z radością informujemy, że uczeń klasy 3c Technikum Ekonomicznego Damian Kulicki zakwalifikował się do zawodów III stopnia (centralnych) XXVI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Gratulujemy!!!

 

 

 

 

 

Zawody II stopnia (okręgowe) odbyły się 11 stycznia 2013 r. w 17 komitetach okręgowych powołanych przy Oddziałach Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w największych miastach Polski. Zawody okręgowe miały charakter pisemny i składały się z trzech elementów:

  • jednego pytania o charakterze ogólnym nawiązującego do hasła przewodniego Olimpiady,
  • zadania z analizy finansowej,
  • 30 pytań testowych (każde z jedną prawidłową odpowiedzią).

Zawody III stopnia (centralne) XXVI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej odbędą się 6 i 7 kwietnia 2013 r. (sobota i niedziela) w Centrum Badań i Edukacji Statystycznej Głównego Urzędu Statystycznego w Jachrance koło Warszawy.

Uczestnicy Olimpiady będą odpowiadali na pytanie opisowe o charakterze ogólnym nawiązujące do hasła przewodniego Olimpiady oraz rozwiązywali: zadanie analityczne i 30 pytań testowych wielokrotnego wyboru.

Do części ustnej egzaminu – w drugim dniu zawodów – przystąpią tylko ci uczestnicy, którzy z części pisemnej uzyskają minimum kwalifikacyjne ustalone przez jury zawodów. Każdy uczestnik podczas części ustnej egzaminu będzie odpowiadał na pytanie zawarte w wylosowanym przez siebie zestawie pytań oraz będzie prezentował wskazany przez jury jeden z pięciu wcześniej zadanych tematów.

Dodaj komentarz