17 marca 2015r. odbył się szkolny etap konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych „Bezpiecznie od startu”. W konkursie udział wzięło 16 osób z klasy 3a ZSZ. Do etapu regionalnego, który odbędzie się 09 kwietnia 2015r. zakwalifikowała się Ewa Bedka, Karolina Tomaszek oraz Małgorzata Wieczorek. Celem konkursu było popularyzowanie wiedzy z zakresu podstawowych przepisów prawnej ochrony pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy wśród uczniów zawodu w rzemiośle.

Dodaj komentarz