16 kwietnia 2021 r. uczniowie klas trzecich kształcący się w zawodzie technik ekonomista, technik mechanik, technik logistyk oraz technik pojazdów samochodowych uczestniczyli w zorganizowanej w ramach projektu „Praktyki zawodowe dla uczniów ZSP w Sycowie – my dla rynku pracy, rynek pracy dla nas” prelekcji na temat:  „Bezpieczny wyjazd do pracy za granicę”. Prelekcję poprowadziła Pani Magdalena Wieczorek – doradca EURES w Wojewódzkim Urzędzie Pracy we Wrocławiu. Uczniowie zostali poinformowani o warunkach życia i pracy oraz sytuacji na europejskich rynkach pracy, z uwzględnieniem występujących tam zawodów deficytowych i nadwyżkowych.