Prosił bym o nadsyłanie zdjęć absolwentów na adres zspsycow-admin@o2.pl