Uczniowie klas 3 technikum logistycznego, w ramach dodatkowych zajęć rozwijających zainteresowania zawodowe  „Wirtualna Akademia / koło logistyczne”, przestąpili do certyfikowanego egzaminu z branży „Magazyn”, który jest organizowany przez TransEdu.

Warunkiem uzyskania certyfikatu jest uzyskanie przez uczestnika co najmniej 75% wymaganej ilości punktów.

Serdecznie gratulujemy uczniom, którzy uzyskali pozytywną ocenę z egzaminu.