W grudniu 2019 r uczniowie klasy 3 technikum logistycznego, w ramach innowacji pedagogicznej „Wirtualna Akademia” przestąpili do certyfikowanego egzaminu z branży „Manager branży TSL”, który jest organizowany przez TransEdu.

Warunkiem uzyskania certyfikatu jest uzyskanie przez uczestnika co najmniej 75% wymaganej ilości punktów.

Serdecznie gratulujemy uczniom, którzy uzyskali pozytywną ocenę z egzaminu.