Koordynator projektu „Powiat oleśnicki dla rynku pracy” informuje, że w sekretariacie szkoły można odebrać Certyfikat oraz Suplement do Certyfikatu VCC za udział w niżej wymienionych kursach:
– Obsługa kasy fiskalnej
– Kelner
– Inżynieria projektowania komputerowego 2D i 3D
– Standardy księgowości komputerowej z wykorzystaniem programu Comarch ERP Optima VCC
– Programy biurowe w administracji