W ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w dniu 01.12.2017 gościliśmy w naszej szkole pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sycowie Panią Renatę Grzędziak, która pełni również funkcję przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego d/s Przeciwdziałania przemocy w Rodzinie.Podczas spotkania z młodzieżą klasy II ZWa, IITE, II TL, II ZWb,II TM omówiono zasady stosowania procedury Niebieskiej Karty w świetle obowiązujących przepisów.Dzięki tej prelekcji uczniowie dowiedzieli się jak reagować w sytuacjach trudnych oraz oraz gdzie szukać pomocy i wsparcia.