W dniach 24-25 kwietnia 2018 r. gościliśmy w murach naszej ZSP młodzież, która mamy nadzieję zasili szeregi naszych uczniów w nadchodzącym roku szkolnym 2018/19. Goście mieli okazję obejrzeć szkołę od środka taką, jaką jest na co dzień. Po spotkaniu z panią dyrektor Beatą Mazurek mieli okazję wysłuchać krótkiej prezentacji o szkole. Młodzież dowiedziała się o kierunkach kształcenia w technikum oraz w szkole branżowej. Starsi koledzy oprowadzili potencjalnych uczniów ZSP po całym terenie szkoły. Mogli zobaczyć w jakich klasach przebiega nauka, jak pracują nauczyciele, gdzie rozwijają swoje zdolności nasi sportowcy, jak dziewczęta kształtują swoje sylwetki w sali fitness, jak wyposażone są warsztaty szkolne, pracownie językowe…słowem można było zajrzeć wszędzie, by dokonać właściwego wyboru szkoły. Mamy nadzieję, że wkrótce spotkamy się we wrześniu.