„Matematyka jest alfabetem, za pomocą którego Bóg opisał wszechświat.” (Galileusz)

12 marca obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Matematyki, a 14 marca – Dzień Liczby Pi. Z tej okazji w naszej szkole odbyły się konkursy: plastyczny i z wiedzy matematycznej oraz quiz matematyczny pt.”Pieniądze to nie wszystko” przygotowany przez Stowarzyszenie Doskonalenia i Rozwoju 4improve. Celem konkursów było zainteresowanie uczniów matematyką i pokazanie, że przedmiot ten istnieje w każdej dziedzinie życia.

W konkursie plastycznym na plakat wzięło udział 40 uczniów. I miejsce zajął  Olgierd Piotrowski z kl. 3ZWb, II miejsce – Maciej Kozłowski z kl. 3ZWb, a III miejsce:  Wiktoria Podgórska z kl. 2ZWa i Anna Wolska z kl. 2ZWc oraz Karolina Smolarek z kl. 1ZWb.

Drugi konkurs polegał na rozwiązaniu zadań. Uczniowie musieli się wykazać wiedzą matematyczną oraz zdolnością logicznego myślenia. W konkursie tym wzięło udział 22 uczniów technikum i 16 uczniów zasadniczej szkoły zawodowej.  Z klas technikum I miejsce zajął Adrian Domański z kl. 2TM, II miejsce – Natalia Życzyńska z kl. 3TE, a III miejsce – Natalia Kuś z kl. 3TE. Z klas ZSZ I miejsce zajęła Paulina Adamska z kl. 3ZS, II miejsce – Milena Maniak z kl. 3ZWb, a III miejsce – Natalia Lebek z kl. 2ZWa.

Dziękujemy za wspaniałą zabawę i liczymy, że za rok równie aktywnie będziemy obchodzić Dni Matematyki.

Marzena Łatka, Joanna Zdulska i Ewa Stefanowicz

Dodaj komentarz