W dniach od 17.03 do 20.03.2019 w Kaliningradzie (Rosja) odbyło się seminarium kontaktowe dla partnerstw szkolnych, w którym uczestniczyła nauczycielka języka niemieckiego ZSP w Sycowie  Bożena Dziwińska-Karaba. Seminarium zorganizowała Polsko- Niemiecka Współpracy Młodzieży. Celem seminarium była wymiana doświadczeń w zakresie wymiany szkolnej pomiędzy nauczycielami z Niemiec, Rosji i Polski oraz znalezienie partnera do dwustronnej lub trójstronnej wymiany.

W trakcie seminarium nauczyciele uczestniczyli w zajęciach zorganizowanych przez PNWM w Instytucie Kształcenia w Kaliningradzie, od organizatorów seminarium uzyskali informacje dotyczące finansowania projektów, zwiedzili szkołę – Liceum Nr 18 w Kaliningradzie i uczestniczyli w lekcjach,   z pomocą rosyjskich uczniów poprzez grę miejska zwiedzili miasto.

W trakcie pobytu wstępnie udało się znaleźć rosyjskich i niemieckich partnerów zainteresowanych wymianą z naszą szkołą – więc może w przyszłości wspólnie zwiedzimy Rosję J