11 października 2018 r. odbyła się w naszej szkole uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Rangę imprezy podnieśli swoją obecnością zaproszeni goście: Starosta powiatu oleśnickiego pan Wojciech Kociński, radny powiatu oleśnickiego wieloletni dyrektor szkoły pan Michał Pater, przewodnicząca rady Rodziców pani Aneta Powroźnik, radny Miasta i Gminy Syców pan Krzysztof Lentka. W imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Syców życzenia przekazał pan Stanisław Biernacki. Młodzież jak zwykle przygotowała miłą dla oka część artystyczną, a pani dyrektor Beata Mazurek wręczyła pracownikom szkoły nagrody.