Dnia 21 kwietnia 2017 r. uczniowie z klasy 1 TL, 3TL, 3TM uczestniczyli w wykładach w Instytucie Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego  z okazji Ogólnopolskiego Dnia Geografa pod hasłem „ Zrozumieć Ziemię”. Klasy wzięły udział w dwóch wykładach: „Wiedza geograficzna w rozwoju regionu” w trakcie którego mogli się dowiedzieć o wykorzystaniu geografii w zagospodarowaniu przestrzennym kraju i regionu. „Geoinformatyka w służbach ratowniczychposzukiwanie osób zaginionych z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych”. Uczniowie mogli zapoznać się z najnowszymi zdobyczami techniki w poszukiwaniu i ratowaniu ludzi.

Dodaj komentarz