26 kwietnia 2017r. uczniowie klas III Technikum z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie uczestniczyli w XIV Ogólnopolskim

„Dniu Przedsiębiorczości” organizowanym przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości.

Dzień przedsiębiorczości jest projektem sprzyjającym podejmowaniu przez młodych ludzi trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej

i zawodowej.

Poprzez udział w programie uczniowie mieli możliwość:

  • odbycia kilkugodzinnych praktyk w wybranym miejscu pracy,
  • zweryfikowania swoich wyobrażeń o wymarzonym zawodzie,
  • pozyskania informacji o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania danego zawodu.

Uczniowie odbywali praktyki w miejsca pracy wybranych przez samych siebie. Były to stanowiska pracy, m.in. strażaka , pracownika ochrony fizycznej, nauczyciela, sprzedawcy, czy dyżurnego Komisariatu Policji w Sycowie.

Dziękujemy wszystkim pracodawcom z terenu Sycowa, Twardogóry i okolic za włączenie się w zorganizowanie „Dnia Przedsiębiorczości”, który dał młodym ludziom poczucie satysfakcji w dokonywaniu wyboru dalszej kariery edukacyjnej i zawodowej.

Uczniowie klas III Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjelnych w Sycowie