13 czerwca 2024 r. uczniowie klas 3 i 4 Technikum w zawodzie technik ekonomista uczestniczyli w zajęciach na temat „E-commerce” prowadzonych przez profesora Mirosława Moroza na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Uczniowie zostali wprowadzeni na wykładzie w zagadnienia związane z handlem internetowym, a następnie tworzyli biznes plan dla swojej działalności e-commerce.
Po części szkoleniowej był czas na zwiedzanie Uniwersytetu Ekonomicznego. Młodzież zobaczyła:
– miejsce, z którego co roku rusza Auto Stop Race, czyli największy wyścig autostopowy na świecie,
– Krasnala Ekonomka,
– uniwersytecką nowoczesną bibliotekę przyjazną dla studenta.
Celem warsztatów było zapoznanie uczestników z najnowszymi trendami i innowacjami w sprzedaży internetowej. Warsztaty zostały zrealizowane w ramach projektu „Rozwijanie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli ZSP w Sycowie”, który realizowany jest przez Powiat Oleśnicki w partnerstwie z Project Hub Sp. z o.o. w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska. Działanie: 8.01 Dostęp do edukacji; Poddziałanie: 8.1.C Rozwój kształcenia zawodowego.