9 kwietnia 2013 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie odbyła się symulacja wyborów samorządowych. Jest to jeden z etapów projektu zorganizowanego przez Fundację Schumana pod nazwą „Gminowo”. Projekt rozpoczął się w październiku i trwa do wakacji.

Nasza szkoła zakwalifikowała się jako jedna z 22 szkół w całej Polsce. Po Grach Miejskich, konkursie internetowym, monitoringu gminy i konkursie w ramach wydarzenia lokalnego przyszedł czas na symulację wyborów samorządowych, która odbywa się w dziesięciu najlepszych szkołach w Polsce, pod okiem trenerów z Fundacji Schumana.

Rolę gospodarza pełniła Pani wicedyrektor ZSP w Sycowie, Ewa Mencel. Zaproszonymi gośćmi byli: Rafał Dymek – dyrektor Fundacji Schumana, Bolesław Moniuszka – Przewodniczący Rady Miejskiej Sycowa oraz Stanisław Biernacki – radny sycowski.

Grupę 70 uczniów podzielono na: komisję wyborczą, media, pięć komitetów wyborczych i lobbystów. Wszystkie grupy działały zgodnie z przydzielonymi zadaniami.

Komitety wyborcze przedstawiły swoich kandydatów na burmistrzów i po pięciu kandydatów na radnych.

Kandydaci na burmistrzów w naszej szkole to:

1. Anna Siuręga

2. Agata Kazimierczak

3. Emilia Bator

4. Wojtek Traler

5. Marlena Mikosiak

Wymienieni powyżej kandydaci przedstawili swój program wyborczy i wzięli udział w debacie, podczas której odpowiadali na zadane pytania. Po zakończonej debacie nastąpiły wybory.

Na wydrukowanych kartach wyborczych uczniowie – wyborcy głosowali na wybranego kandydata.

Większością głosów, na stanowisko burmistrza symulacyjnej gminy GMINOWO, została wybrana EMILIA BATOR.

Młodzieżowa komisja wyborcza przeprowadziła wybory sprawnie i szybko, i zgodnie z założeniami ordynacji wyborczej.

Po zakończonej symulacji uczniowie stwierdzili, że sporo się nauczyli, a jednocześnie była to świetna zabawa.

Jednym z celów projektu Fundacji Schumana pod nazwą „Gminowa” jest zachęcenie młodzieży do aktywnego udziału w wyborach. Był to jednocześnie ostatni, podlegający ocenie etap Gminowa – w maju ogłoszona zostanie liczba miejsc ze szkół zakwalifikowanych do wyjazdu na warsztaty w Brukseli.

Patrząc na zapał i twórcze myślenie młodzieży podczas symulacji, można mieć nadzieję, że to przyszli kandydaci na radnych i burmistrzów zupełni świadomi tego co chcą osiągnąć.

Opiekunowie prowadzący projekt na terenie szkoły

Renata Żak

Bożena Orlikowska

Dodaj komentarz