W ramach XX Dolnośląskiego Festiwalu Nauki  26 września 2017 r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w zajęciach terenowych na obszarze zakładu Klimatologii i Ochrony Atmosfery Uniwersytetu Wrocławskiego: „ Po czym depczemy ? Gleba  – świat pod stopami oraz Tak obserwujemy pogodę.

Uczniowie poznali proste metody badania gruntu. Pobrali próbkę gleby za pomocą próbnika żłobkowego, a następnie charakteryzowali poziomy glebowe, określali pH gleby, sprawdzali różnymi metodami skład granulometryczny gleby. Oglądali również przyrządy meteorologiczne, mieli możliwość odczytania temperatury powietrza, ilości opadów i głębokości zalegania wód gruntowych.