14 marca 2023 r. odbył się finał Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej organizowanej przez Międzynarodową Wyższą Szkołę Logistyki i Transportu we Wrocławiu.
Z naszej szkoły czterech uczniów brało udział w etapie centralnym:
Jagoda Jabłońska (3 TL), Marta Dzikowska (4 TLa), Hubert Łanowy (4 TLa) oraz Michał Górecki (4 TLG).
Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna w MWSLiT we Wrocławiu została wpisana do wykazu turniejów i olimpiad tematycznych związanych z wybraną dziedziną wiedzy, uprawniając laureatów i finalistów do zwolnienia z pisemnego egzaminu zawodowego i pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie. Uprawnienia dotyczące zwolnień z w/w pisemnych egzaminów są aktualne do zakończenia roku szkolnego 2026/2027.