{gallery}/galeria/g_62/1{/gallery}16 listopada 2010 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych  w Sycowie odbyło się forum zawodowe „Absolwent szkoły zawodowej wkracza na rynek pracy”.
W forum wzięło udział około 100 uczniów czterech szkół zawodowych powiatu oleśnickiego uczestniczących w projekcie „Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku”.Z każdej z placówek przybyło 20-30 uczniów z nauczycielem opiekunem.

W spotkaniu  z młodzieżą uczestniczyli :
Zbigniew Potyrała – starosta Powiatu Oleśnickiego,
Henryk Sarnowski – wicestarosta Powiatu Oleśnickiego,
Sławomir Kapica – burmistrz Miasta i Gminy Syców,
Małgorzata Iwańska – naczelnik wydziału oświaty w starostwie powiatowym  w Oleśnicy,
Henryk Kluska – starszy Rzemiosł Różnych  w Sycowie oraz właściciel Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego „Luxmal”,
Waldemar Grzędziak – kierownik filii Urzędu Pracy w Sycowie,
Leszek Iwanicki  – właściciel firmy Lech – Pol Hotele i Restauracje Sp. z oo 
Marek Sarnowski – dyrektor Sycowskiego Oddziału Banku Spółdzielczego w Oleśnicy.

Celem forum było poszerzenie wiedzy uczniów o lokalnym rynku pracy, zwiększenie motywacji do aktywnego poszukiwania pracy, efektywnego planowania kariery. Uczniowie biorący udział w forum mieli możliwość wysłuchania prezentacji pracodawców i zadawania pytań zaproszonym gościom.
{gallery}/galeria/g_62/{/gallery}

Dodaj komentarz