W dniach 26 listopada 2018r. – 2 stycznia 2019r. odbyła się w naszej szkole  Akcja „Góra Grosza” (XIX edycja). Głównym organizatorem akcji jest „Towarzystwo Nasz Dom”. Celem akcji było zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych, rodzin zastępczych oraz domów dziecka, które realizują prorodzinne programy wychowawcze. Góra Grosza to także zakup rzeczy codziennego użytku czy przedmiotów dla dzieci. To wsparcie w remontach, a także specjalistyczna pomoc dla dzieci
i ich rodzin. Fundusz ten pomaga również rozwijać talenty, pasje i zainteresowania podopiecznych. Pozyskane środki pozwalają tworzyć programy dla młodzieży, która
w niedalekiej przyszłości opuści mury domów dziecka czy rodzin zastępczych.
 W akcji tej w naszej szkole zebrano 312 zł i 72 gr.

Wszystkim uczniom i nauczycielom, dziękujemy za każdy grosz w imieniu dzieci, którym pomagamy.

Członkowie Szkolnego Koła PCK wraz z opiekunem