W miesiącu listopadzie i grudniu 2019 r. przeprowadzono XX edycję Akcji „Góra Grosza”. Głównym organizatorem akcji było „Towarzystwo Nasz Dom”. Celem akcji  było zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych, rodzin zastępczych oraz domów dziecka, które realizują prorodzinne programy wychowawcze. W ramach tej akcji zorganizowano  sprzedaż kanapek dla uczniów naszej szkoły, które zostały przygotowane przez uczniów klasy 1BaG.

W akcji tej w naszej szkole zebrano 423zł 83 groszy.

W imieniu dzieci, którym pomagamy wszystkim uczniom naszej szkoły, nauczycielom i pracownikom, którzy włączyli się w akcję z serca dziękujemy!