W dniach 27.11.2017- 02.01.2018   w naszej szkole przeprowadzono  Akcję „Góra Grosza” (XVIII edycja). Głównym organizatorem akcji jest „Towarzystwo Nasz Dom”. Celem akcji  było zebranie funduszy na pomoc dzieciom, które z różnych przyczyn nie mogą wychowywać się we własnym domu oraz wsparcie dla ich rodzin.
W akcji tej w naszej szkole zebrano 350zł.

Wszystkim uczniom i nauczycielom, którzy włączyli się w akcję dziękujemy. Cieszymy się, że byliście po raz kolejny z nami w tej akcji
i że los dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji nie jest Wam  obojętny.