Początki naszej szkoły sięgają 1961 r., kiedy to dnia 5 lipca podjęto uchwałę o konieczności zorganizowania w Sycowie szkoły zawodowej o kierunkach rolniczym i mechanicznym. Od 1.09.1962 r szkołę zlokalizowano w Sycowie na Imielniku, przekazanym przez władze wrocławskie. Organizację szkoły powierzono jej pierwszej dyrektorce p. inżynier Reginie Świątoniowskiej.

Budynek szkoły w pierwotnej lokalizacji

Dnia 1.09.1962 r. nastąpiło uroczyste otwarcie Szkoły Zawodowej w Sycowie z kierunkami szkolenia w zawodach: ogrodniczym, elektromonterskim i ślusarskim. Przystosowany do celów dydaktycznych budynek posiadał cztery izby lekcyjne i dwa pomieszczenia administracyjne. Praktyczną naukę zawodu z ogrodnictwa pobierali w ówczesnym Państwowym Gospodarstwie Rolnym – w Zakładzie Ogrodniczej i Rejonowej Spółdzielni Ogrodniczej w Sycowie. Zaś dział elektromonterski i ślusarski w Państwowym Ośrodku Maszynowym w Sycowie. Równocześnie 1.09.1962 r. otwarto kierunek elektryczny dla 32 uczniów rekrutujących się z byłych uczniów szkół przysposobienia zawodowego.

   
Sala gimnastyczna w budowie Budynek główny szkoły w stanie surowy

Rok szkolny 1963/64 rozpoczęło 238 uczniów, wprowadzono nowy kierunek nauczania: mechanik samochodowo-ciągnikowy. W czerwcu 1964 r. szkołę opuściła pierwsza grupa 48 absolwentów. W tym też roku wybrukowano dziedziniec, wykarczowano krzewy i uporządkowano boisko do piłki ręcznej i siatkowej – przy byłym budynku szkolnym.


Budynek główny szkoły po zakończeniu budowy

W 1964/65 Koło PCK zdobyło drugie miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Czystości. W dniu 11 lutego1966 r. został oddany do użytku budynek warsztatów szkolnych. Zanotowaliśmy również tym roku pierwszy sukces sportowy, reprezentacja szkoły w piłce ręcznej chłopców wygrała w dniu 13.05.1966 r. turniej strefowy i zakwalifikowała się do finału wojewódzkiego. W następnym roku szkolnym zdobyła mistrzostwo powiatu sycowskiego w piłce siatkowej i ręcznej oraz lekkoatletyce. Szereg sukcesów odnieśli uczniowie w konkursach recytatorskich i szkolnych przeglądach estradowych. Wielokrotnie wyróżniano pracę szkolnej organizacji harcerskiej.

W dniu 1.09.1971 r. warsztaty otrzymały nowy budynek „C” waz z aulą szkolną. Na stanowisko dyrektora został powołany od dnia 1.12.1971 r. p. mgr inż. Michał Pater. Szkoła otrzymała „Złotą odznakę” za ówczesną realizację planów czynów społecznych.


Budynek „C”

W dniu 1.09.1972 r. został oddany następny budynek „D” dla potrzeb warsztatów szkolnych. Systematycznie przybywało nowych maszyn, urządzeń i pomocy naukowych. W dniu 02.02.1974 r. nastąpiło otwarcie nowego budynku „A” szkoły, w którym obecnie odbywają się zajęcia lekcyjne. Jest on wyposażony w całkowicie w nowe meble i sprzęt szkolny. Wiele pomocy naukowych wykonała młodzież z pomocą nauczycieli. Zostało zagospodarowane otoczenie szkoły: boisko, bieżnia, rzutnia, trawniki, parking, kwietniki. Ukształtowano skarpy wokół stawu szkolnego, wykonano ogrodzenia wokół obiektów. Zasypano nierówności i ułożono chodnik wiodący do ul. Kościelnej.

 
Hale warsztatowe z zewnątrz … i od środka

Od dnia 01.09.1974 r. istnieją u nas dwa typy szkół średnich: Technikum Mechaniczne dla Pracujących, Liceum Zawodowe o specjalności obróbka skrawaniem. Szkoła uzyskuje uznanie w opinii społecznej, przybywa uczniów.

Rok szkolny 1975/76 rozpoczynaliśmy już jako Zespół Szkół Zawodowych w Sycowie. W jego skład wchodziły: zasadnicza szkoła zawodowa, zasadnicza szkoła zawodowa dokształcająca, zasadnicza szkoła dla pracujących, liceum zawodowe i technikum mechaniczne dla pracujących. Został otwarty nowy kierunek nauczania: szwacz dzianin. Reprezentacja szkoły w piłce siatkowej chłopców zdobyła drugie miejsce w finale wojewódzkim Igrzysk Sportowych młodzieży. Uczniowie i nauczyciele mieli również duży wkład w zdobyciu przez miasto „Mistrza Gospodarności ’75” w ogólnopolskim konkursie gospodarności miast liczących od 5 do 15 tysięcy mieszkańców.


Sztandar Zespołu Szkół Zawodowych

Rok szkolny 1976/77 rozpoczęło naukę 735 uczniów w pięciu typach szkół, ucząc się zawodu: ślusarz, mechanik, tokarz, mechanik pojazdów samochodowych, mechanik maszyn rolniczych, szwacz dzianin, mechanik obróbki skrawaniem i w zawodach usługowych. W tym też roku Minister Oświaty i Wychowania Jerzy Kuberski złożył wizytę w naszej szkole.


Wizyta ówczesnego Ministra Oświaty i Wychowania – Jerzego Kuberskiego

Rok 1978 przyniósł nam pierwszych maturzystów z technikum mechanicznego i liceum zawodowego. Rozpoczęto również budowę kortów tenisowych. W roku szkolnym 1978/79 powstała drużyna piłki nożnej. W listopadzie 1979 r. odbyło się spotkanie z byłym uczestnikiem oddziału Hubala. Powstaje pracownia technologii. Oprócz obowiązkowych zajęć lekcyjnych działały różnego rodzaju kółka tematyczne: polonistyczne, fotograficzne i sportowe.


Pierwsi maturzyści w naszej szkole

W roku szkolnym 1982/83 rozpoczęły się prace przy budowie hali warsztatowej, którą oddano do użytku w 1985 r. Szkoła miała swój udział w budowie Pomnika-Szpitala Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.

W 1991 r. reprezentanci naszych drużyn sportowych w województwie kaliskim II miejsce w piłce nożnej, III w piłce siatkowej, IV w tenisie stołowym. Rok później chłopcy zajęli pierwsze miejsce w piłce siatkowej. Sukcesy naszych drużyn w dalszym ciągu są powtarzane. W 1996 r. otwarto liceum handlowe liczące 30 uczniów.

W roku następnym istnieją już dwie klasy liceum tego typu. W 1998 r. powstało kolejne 4-letnie liceum o kierunku ekonomicznym-liceum ekonomiczne. W latach 1997-2000 zostały wykonane prace remontowe. Między innymi odnowiono wszystkie pomieszczenia sanitarne w budynku głównym „A” oraz budynku „C”. W 2000 r. został naprawiony dach w budynku „A”. W tym samym roku utworzono drugą salę informatyczną. Sale lekcyjne zostały wyposażone w sprzęt TV i VIDEO. Rok szkolny 1999/2000 opuszcza pierwsza grupa maturzystów z liceum handlowego. Liceum ekonomiczne oraz handlowe zostają przekształcone w 5-letnie technikum.

Do roku szkolnego 1999/2000 szkołę ukończyło:

  • 2238 uczniów ze szkoły zawodowej,
  • 2950 uczniów ze szkoły wielozawodowej,
  • 127 uczniów z technikum dla pracujących, 56 uczniów z liceum zawodowego dla pracujących,
  • 538 uczniów z technikum mechanicznego,
  • 188 uczniów ze szkoły zawodowej dla pracujących,
  • 30 uczniów z liceum handlowego. Dotychczas naszą szkołę ukończyło 6127 absolwentów.

Obecnie w roku szkolnym 2016/17 do szkoły uczęszcza 462 uczniów.