1 kwietnia 2012 r. zakończył się I etap Olimpiady Logistycznej organizowanej przez Międzynarodową Wyższą Szkołę Logistyki i Transportu we Wrocławiu. W I etapie uczniowie odpowiadali on-line na 15 pytań tekstowych jednokrotnego wyboru. Do II etapu zakwalifikowanych zostało 120 osób, które udzieliły najwięcej prawidłowych odpowiedzi w najkrótszym czasie. Z naszej szkoły do II etapu Olimpiady zakwalifikowali się uczniowie: Oliwier Szymczak, Artur Antosik, Kacper Dzikowski, Marek Rosik, Natalia Wieczorek, Szymon Gonera, Karol Migasiewicz, Tomasz Turek, Patryk Lenort oraz Wojtek Tyc.

W kolejnym etapie uczniowie będą odpowiadali on-line na 20 pytań tekstowych wielokrotnego wyboru. Zakończenie II etapu nastąpi 30 kwietnia 2012. Nagrodą główną w Konkursie jest wyjazd na miedzynarodową konferencję logistyczną oraz możliwoś studiowania nieodpłatnie w Miedzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu. Pozostałe nagrody to: aparat cyfrowy, pamięci przenośne, zestawy gadżetów. Opiekunami merytorycznymi uczniów są: inż. Magdalena Małolepsza oraz inż. Radosław Wdowik.

 

Dodaj komentarz