W dniu 23 stycznia 2017 r. w siedzibie Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu odbył się już III Międzyszkolny Turniej logistyczny. W turnieju wzięło udział 10 czteroosobowych drużyn z województwa dolnośląskiego, opolskiego i wielkopolskiego. Turniej skierowany był dla uczniów klas maturalnych, które kształcą się w zawodach technik logistyk i technik spedytor. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy IV TL w składzie: Dominika Gretkowska, Łukasz Kubacki, Dominik Lenczowski i Grzegorz Armuła.

Uczestnicy zmierzyli się z testem teoretycznym składającym się z 40 pytań dotyczących szeroko pojętej logistyki, ku naszemu zaskoczeniu okazało się, że autorzy tej części turnieju skoncentrowali się na skrótach i skrótowcach, które w logistyce występują w bardzo dużej ilości. Po przerwie nasi logistycy przystąpili do części praktycznej. Zadanie, które otrzymali do rozwiązania wcale nie okazało się takim łatwym.

Należało przewieźć buty o łącznej wartości 30000 $ jedną z konkurencyjnych firm kurierskich działających na polskim rynku i wypełnić zlecenie transportowe. Nie byłoby w tym nic trudnego, ale niektóre oferty przedstawione były w języku angielskim. Czas przeznaczony na rozwiązanie tego problemu wynosił aż 1,5 godziny (warto dodać, że w warunkach rzeczywistych spedytor ma na tego typu zadanie maksymalnie 15 minut). Niestety naszym logistykom nie udało się stanąć na podium, ale i tak serdecznie gratulujemy zaangażowania i poświęcenia, jednocześnie życząc sukcesów i wysokich wyników z egzaminów zawodowych.

Dodaj komentarz